Procesní audity
a optimalizace Zefektivníme klíčové procesy vaší organizace
Ukážeme vám, jak využívat zdroje naplno

Procesní audit a optimalizace

Cílem procesního auditu (procesní analýzy) je zlepšení činností a procesů organizace, nastavení standardizace procesů napříč organizací. V rámci konzultace společně odhalíme konkrétní možnosti optimalizace procesů, získáte naše odborná doporučení a připravíme vám plán implementace změn.


Procesní i personální audity jsme již prováděli mnoha spokojeným zákazníkům z řady soukromých i veřejných subjektů.


Procesní audit provádíme v krocích:

 1. Procesní mapa a popis identifikovaných procesů vaší organizace
 2. Analýza procesů a pracovních pozic, odhalení slabých míst
 3. Návrh optimalizace procesů, odstranění duplicit a redesign procesů
 4. Nastavení metodiky a KPIs, sledování klíčových ukazatelů výkonnosti
 5. Plán implementace opatření v postupncýh zvládnutelných krocích

Výsledky získané využitím našich služeb

 • Zefektivnění procesů v organizaci - zvýšení objemu práce, lepší provázanost činností
 • Snížení nákladů organizace - úspora lidských zdrojů, časových a materiálních kapacit
 • Sledování výkonnosti jednotlivých procesů na základě nastavených kritérií
 • Informované rozhodování díky měřeným ukazatelům procesů
 • Optimalizace informačních systémů na základě výstupů procesní analýzy, včetně možné SW podpory
 • Vzdělání zaměstnanců na implementaci procesního řízení včetně školících materiálů

ISO 9001 - mezinárodní norma řízení kvality

 • Nabízíme kompletní implementaci ISO 9001 až po úspěšnou certifikaci. Zajišťujeme průběžné kontroly a následné dozorové audity.
 • Pro účely dosažení certifikátu nebo pouze pro vaši vlastní kontrolu nabízíme provedení interních auditů.

Personální audit pro firmy i státní správu

S pomocí informací z personálního auditu je možné ušetřit tisíce korun na mzdových nákladech.

Ze zkušeností víme, že prostor pro optimalizaci je minimálně 10 % ve státní správě.

Ušetřením půl úvazku jednoho pracovníka pokryjete náklady na celý personální audit.


Personální audit obsahuje:

 • Analýzu stávající interní dokumentace a dostupných statistických údajů
 • Vytvoření katalogu činností pro každého pracovníka na základě pohovorů
 • Pohovory s volenými zástupci obce, tajemníkem a vedoucími pracovníky
 • Aktualizace popisů pracovních pozic
 • Test počítačové gramotnosti
 • Provedení snímkování pracovních dní
 • Monitorování využití PC jednotlivých pracovníků
 • Zhodnocení vytížení jednotlivých pracovníků
 • Konfrontace stávajícího personálního obsazení s potřebami pracovních pozic
 • Návrh personální restrukturalizace a optimalizace úřadu
 • Návrh na optimalizaci činností a přerozdělení odpovědnosti

Přínosy personálního auditu:

 • Získání komplexního přehledu o vykonávaných činnostech všech pracovníků
 • Zefektivnění práce
 • Snížení mzdových nákladů
 • Nastavení adekvátních kompetencí a odpovědností pro jednotlivé pracovní pozice


Mohly by Vás zajímat také: Řízení projektů | Service desk | Správa vzdělávání | Referenční model řízení úřadu

Adresa Brno

Otevři velkou mapu

Adresa Praha

Otevři velkou mapu

Icontio Ltd., org. složka

 • Spielberk Office Centre
 • Holandská 1
 • 639 00 Brno
 • Czech Republic
 • IČO: 277 29 958
 • DIČ: CZ277 29 958
 • Dat. schránka: a7bdew

Společnost Icontio Ltd., org. složka je vedená u rejstříkového soudu v Brně, spisová značka A 19701.

Fakturační údaje